Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet?

torsdag 30 mars 2017

På Vi Konsumenters årsmöte kommer riksdagsledamoten Kristina Yngwe prata på vårt seminarium kl 17.00 den 19 april på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Kristina är Centerpartiets talesperson i frågor kring landsbygd, jordbruk och livsmedel. Hon är vice ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet och har varit samlande i Alliansens förhandlingar med regeringen kring den nationella livsmedelsstrategin.

Kristina m fl står bakom Centerpartiets följdmotion med anledning av regeringens proposition om en svensk livsmedelsstrategi. Motionen innehåller 90 förslag till beslutspunkter.

Det finns säkert förslag som du tycker är bra, men kanske annat som du ställer dig frågande till. Den svenska livsmedelsstrategin kommer ha stor betydelse för oss som konsumenter, för miljön, djuren och klimatet.

Kom till Vi Konsumenters årsmöte och ställ frågor! Efter årsmötet bjuder vi på små numera kända läckerheter med dryck.
Anmäl ditt deltagande till info@vikonsumenter.org före 12 april.

Välkomna!