Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Regeringen föreslår fängelse för matfusk

fredag 24 mars 2017

I ett nyhetsbrev som den ideella medlems- och konsumentföreningen Äkta Vara skickade ut i veckan, fanns en nyhet signerad nyhetsbrevets redaktör Ivar Nilsson. Vi Konsumenter tycker att nyheten är så intressant att vi vidarebefordrar den:

För att stävja matfusket ska livsmedelsbrott i framtiden kunna ge upp till två års fängelse, föreslår regeringens utredare.

Idag är böter det strängaste straffet för fusk och bedrägerier med livsmedel. Samtidigt tjänar de som ägnar sig åt verksamheten stora summor. Efter att flera fall av omfattande matfusk avslöjats de senaste åren tillsatte därför regeringen förra året en utredning som skulle titta på en straffskärpning.

I den föreslås nu att maxstraffet höjs till fängelse i två år. Straffet ska kunna dömas ut vid fusk som utgör eller har kunnat utgöra fara för människor eller djur, som är vilseledande i stor omfattning eller som innebär försvårad spårbarhet, enligt Dagens nyheter.

– Anledningen till fusket är att man tjänar pengar på det. Löper man risken att få ett mycket kännbart straff och till och med åka i fängelse, då kommer många att hålla sig och inte ta den risken, säger konsumentminister Per Bolund (MP).

Sverige har tidigare haft fängelse i straffskalan för brott mot livsmedelslagen, vilket togs bort 2006. Idag räknas det istället som en förseelse, i likhet med snatteri. Det leder till att brotten prioriteras ned av polis och åklagare, samt att preskriptionstiden endast är två år.

Om det nya förslaget antas kan straffet återinföras den 1 juli 2018.

Bild från Äkta Vara