Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Spännande talare på Vi Konsumenters årsmöte 19 april

söndag 26 februari 2017

På Vi Konsumenters årsmöte kommer riksdagsledamoten Kristina Yngwe prata på vårt seminarium kl 17.00 den 19 april på KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Kristina är Centerpartiets talesperson i frågor kring landsbygd, jordbruk och livsmedel. Hon är vice ordförande i Miljö – och Jordbruksutskottet och har varit samlande i Alliansens förhandlingar med regeringen kring den nationella livsmedelsstrategin. Kristina deltog i Vi Konsumenters seminarium i Almedalen kring livsmedelsstrategin 2015 (Kristina står till höger om statssekreterare Elisabeth Backteman). Hon är agronom och har tidigare varit ordförande i LRF Ungdom. Kristina m fl står bakom Centerpartiets följdmotion med anledning av regeringens proposition om en svensk livsmedelsstrategi. Motionen innehåller 90 förslag till beslutspunkter. Om dessa kan du läsa i bilagan. Det finns säkert förslag som du tycker är bra, men kanske annat som du ställer dig frågande till. Den svenska livsmedelstrategin kommer ha stor betydelse för oss som konsumenter, för miljön, djuren och klimatet. Kom till Vi Konsumenters årsmöte och ställ frågor! Efter årsmötet bjuder vi på små numera kända läckerheter med dryck.
Anmäl ditt deltagande till info@vikonsumenter.org helst före 12 april.

 

Välkomna!
Gunnela Ståhle
Christina Möller
Linda Cederlund
Inger Helgesson
Kerstin Källander
Daniel Torstensson

 

 

Ladda ner bifogat dokument