Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Handlingsplan till livsmedelsstrategin

torsdag 23 februari 2017

Sedan landsbygdsministern Sven- Erik Bucht presenterat regeringen proposition, har han också presenterat regeringens handlingsplan och åtgärdspaket riktat till myndigheterna den 7 februari tillsammans med statsministern och miljöministern i Lidköping . Det mest konkreta är målen för ekologisk produktion och ekologisk konsumtion inom offentlig sektor, 30 % av åkermarken och 60 % av offentlig konsumtion till 2030.. Naturskyddsföreningen uppskattar att handlingsplanen fastställt mål för ekologisk produktion och konsumtion och det finns fler som tycker detta är lovvärt. Det var en av frågorna som Alliansen tidigare reagerat negativt på och nu upprepar man kritiken. Det är marknaden som ska avgöra den ekologiska konsumtionens storlek tycker Alliansen. Erfarenheten är att när kommunerna ställer krav på hög andel ekologiska livsmedel, är risken stor att det blir import. Om man inte som Uppsala säkrar att de ekologiska produkterna ska följa svensk djurskyddslag. Världsnaturfonden,WWF anser att det ekar tomt när det gäller att gå mot ökad hållbarhet. ”Varken långsiktig hållbarhet eller de svenska miljömålen kommer att nås med regeringens livsmedelsstrategi” säger WWF. Sveriges konsumenter är kritiskt till att folkhälsoperspektivet fått alldeles för lite uppmärksamhet. Allianspartierna och Sverigedemokraterna har lagt omfattande kritiska följdmotioner. Centerpartiet har exempelvis 90 förslag till beslutspunkter.

Åtgärdspaketen vänder sig f f a till myndigheterna Jordbruksverket och Livsmedelsverket. Mycket fokus ligger på regelförenkling och ökad produktivitet. Man talar om flexibilitet och ökad målstyrning f f a när det gäller djurskyddet. Jordbruksverket får medel  att utveckla modeller för kostnadseffektivt byggande och utveckling av  rådgivningspaket . Livsmedelsverket får medel för utvecklad kontroll, att arbeta med matsvinnet och att utveckla nyckelhålet. Det är nu arbetet påbörjades för att påverka myndigheterna att fatta bra beslut som gynnar konsumenterna, djuren, miljön och klimatet. Vi Konsumenter kräver politiskt ansvar. Läs gärna mer på www.gunnela.nu.