Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande Jordbruksverkets förslag till nya råd och dialoggrupper

onsdag 8 februari 2017

Jordbruksverket har sett över sina former för samråd och dialog med berörda intressenter i samhället. Föreningen Vi Konsumenter (VK) har beretts tillfälle att avge synpunkter på Jordbruksverkets förslag.

VK har tidigare deltagit i Jordbruksverkets djurskyddsråd och deltar nu i Konsumentrådet, i Marknadsrådet för kött, matfågel och ägg och Referensgruppen för lagstiftningsfrågor om ekologisk produktion.

Ladda ner bifogat remissyttrande