Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Brist på investeringar i ny elkraft ett hot

onsdag 28 december 2016

Idag har Vi Konsumenter publicerat en debattartikel i Svenska Dagbladet, om problemet att ingen är ansvarig för att vi har tillräckligt med elproduktion långsiktigt i Sverige. Detta skapar risker för konsumenter genom att elpriset kan bli onödigt dyrt, men också att riskerna för omfattande strömavbrott ökar. Detta rimmar illa med dagens samhälle som blir alltmer beroende av el. Varken telekommunikationer, livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning och bankväsende klarar sig utan el. Risken för fler elavbrott ökar således sårbarheten i samhället, speciellt för de konsumenter som inte har alternativ försörjning av värme och vatten.
För att komma till rätta med denna risk för ökad sårbarhet i den samhällsviktiga funktionen elsystemet, föreslår vi att politikerna utser någon som är ansvarig för att vi långsiktigt har tillräckligt med effekt i elsystemet.

Läs artikeln i SvD här.