Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Biffen, bilen, bostaden och börsen

tisdag 13 december 2016

I oktober presenterade konsumentministern Per Bolund regeringens strategi för hållbar konsumtion. Hundra intresserade lyssnade på Rosenbad. Det är lovvärt att regeringen just fokuserar på konsumtionen. I hållbarhetsstrategin finns ökade satsningar på Konsumentverket. Men civila samhället önskade att man mer utnyttjar dess kompetens och engagemang. Bra att man satsar på skolan. Miljösmart beteende, delningsekonomi är andra åtgärder. Man vill stimulera tredjepartcertifierade miljömärkningar. Effektivare resursanvändning med cirkulär ekonomi och utfasning av skadliga kemikalier är andra områden.

Stefan Edmans nyckelbegrepp Bilen, Biffen och Bostaden (SOU 2005:51) har kompletterats med Börsen. Det är ganska magert kring hållbar livsmedelskonsumtion. Man hänvisar till livsmedelsstrategin och sina satsningar på ekologisk produktion. Lovvärt att regeringen vill satsa på ursprungsmärkning av kött på krogen, men det känns inte som något stor fråga. Per Bolund vill till skillnad från Sven-Erik Bucht vara tydlig med att vi måste ställa om till mer vegetarisk kost. ”Biffen” var ett klimatproblem redan för tio år sedan.