Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Märkning av livsmedel – varför då då?
Seminarium 14 nov.

lördag 1 oktober 2016

Ursprungsmärkning, miljömärkning, EMV (egna märkesvaror), produktmärkning – vad betyder dessa för oss konsumenter, för planeten, för ekosystemen och för djuren? Många konsumenter vill göra informerade val och genom sina val göra gott. Vad ligger bakom märkningarna och vad kommer att hända på kort och lång sikt? Hur säkras de löften som ges i marknadsföringen? Hur kan märkning av livsmedel bidra till en hållbarare värld? Det finns många frågor vi vill ha svar på.

Vi Konsumenter ordnar ett seminarium kring märkning av livsmedel, där vi hoppas få svar på dessa frågor.

Tid: Måndag 14 november 2016 kl 17.00 – 19.00 med efterföljande mingel.

Plats: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Program:
Moderator: Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter

 1. När handlaren väljer
  Johannes Cullberg, Paradiset
 2. Livsmedelsmärkning – vad säger regelverket?
  Lena Wallin, Livsmedelsverket
 3. Mervärden från svenskt jordbruk – hur ska dessa kommuniceras?
  Genom ”Från Sverige” och/eller Svenskt Sigill eller KRAV?
  Anders Holmestig, LRF
 4. Hur vill livsmedelsbranschen tillämpa ursprungsmärkning och vad ska den innehålla?
  Maria Forshufvud, Svenskmärkning AB
 5. Får vi se den gula pippin i fortsättningen?
  Maria Donis, Svensk Fågel
 6. Kan EMV verkligen gynna konsumenterna och hållbarheten?
  Katarina Rosenqvist, Lidl
 7. Diskussion och sammanfattning


Mingel med dryck och tilltugg


Anmälan
till inger.helgesson@vikonsumenter.org

Välkomna!
Styrelsen Vi Konsumenter