Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Tillsynsmyndigheter – granska era marknader!

torsdag 22 september 2016
I veckan har Vi Konsumenter begärt att få redovisad den tillsyn som Energimarknadsinspektionen, Post- och telestyrelsen samt Transportstyrelsen genomför under 2016.
Vi hoppas detta kommer att skapa större drivkrafter hos tillsynsmyndigheterna att prioritera upp sitt uppdrag att granska energi- telekom, bredband- och järnvägsmarknaderna. Av stor vikt för oss konsumenter!
Har du synpunkter, kontakta gärna Vi Konsumenters Daniel Torstensson.