Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Mycket välbesökt Almedalsseminarium

måndag 11 juli 2016

På tisdagen i Almedalsveckan ordnade Vi Konsumenter sitt seminarium: ”En svensk livsmedelsstrategi – så vill vi ha det!”. Seminariet är ett gott exempel på hur VK kan ta en aktiv roll med att driva angelägna frågor tillsammans med tunga ideella organisationer som Sveriges Konsumenter, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden, WWF, World Animal Protection och Djurskyddet Sverige.

Syftet var att lyfta angelägna frågor i anslutning till den svenska livsmedelsstrategin. Regeringen lyckades inte presentera något förslag till livsmedelsstrategi innan Almedalen. Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht hade det därmed något motigt på alla de seminarier han deltog i.

Vi vill att produktionen och konsumtionen av mat ska svara upp mot vad planeten, ekosystemen, konsumenterna och djurens kräver och förväntar sig. Dessa lyftes inledningsvis att våra samarbetspartners. Inbjudna var Åsa Domeij, Axfood, Sara Sundquist, VISITA och Carolina Gunnarsson, samordnare av livsmedelsstrategin i Kalmar län. Seminariet leddes av Gunnela Ståhle och besöktes av rekordartade 125 personer och vi har fått många uppskattande kommentarer.