Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

En svensk livsmedelstrategi – Så vill vi ha det!

lördag 18 juni 2016

Seminarium i Almedalen

Tid: Tisdag den 5 juli 2016 kl 16.00 – 17.00

Plats: Uppsala Universitet Campus Gotland, Cramergatan 3, E35

Vi Konsumenter anordnar ett seminarium tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, World Animal Protection och Djurskyddet Sverige. Regeringen har presenterat ett förslag till en svensk livsmedelsstrategi.

Vad saknas i regeringens förslag till strategi och vad ska handlingsplanen innehålla för att leva upp till vad planeten, ekosystemen, konsumenterna och djuren kräver? Vad vill några av livsmedelskedjans aktörer åta sig?

Kl 16.00 – 16.30

Samtalsledare: Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter

  • Vad kräver planeten? Anna Richert, Livsmedelsansvarig, Världsnaturfonden WWF
  • Vad kräver ekosystemen och svenska miljökvalitetsmål? Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
  • Vad kräver konsumenterna? Jan Bertoft, Generalsekreterare Sveriges Konsumenter
  • Vad kräver djuren? Roger Pettersson, Generalsekreterare, World Animal Protection och Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare Djurskyddet Sverige
  • Hur kan handeln svara upp? Åsa Domeij, Svensk Dagligvaruhandel
  • Maten på krogen? Sara Sundqvist, VISITA
  • Hur jobbar man i en svensk region? Exemplet, Kalmar

16.50 -17.00

Frågor

Se programmet här!