Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Ett djurskydd i samförstånd? VK på Jordbruksverkets djurskyddskonferens

fredag 22 januari 2016

Den 19 januari ordnade Jordbruksverket sin nionde djurskyddskonferens.

Djurskydd är viktigt för många svenska konsumenter. Det visar många konsumentstudier. Ett av nyckelorden i den avslutande debatten blev tillit. Ska svenska konsumenter känna tillit för svenska livsmedel måste man känna tillit för att dessa produceras på ett sätt som innebär att djuren har det bra och skyddas av en stark lagstiftning och fungerande kontroll.
Det krävs också att konsumenterna och djurskyddsintresset måste vara involverat i dialogen om såväl en svensk livsmedelsstrategi, ny svensk djurskyddslag och handlingsplaner för ökad konsumtion av mejeriprodukter och kött.

I Danmark bjöd livsmedelsministern in såväl konsumentorganisationen som det ideella djurskyddet för att forma en handlingsplan för att förbättra för djurvälfärden för danska grisar. Detta har saknats i Sverige, vilket Vi Konsumenter också framförde under konferensen. Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm, betonade att det måste finnas ett starkt djurskydd i botten som lagstiftning, innan man diskuterar att introducera olika former av djurvälfärdskoncept och märkningar.

Åsa Domeij, Axfood, sa det förlösande: Om bönderna går ut och säger att djurskydd är ett problem, så skapar man inte tillit till svenska råvaror. Man borde väl i stället vara stolt över att man har ett starkt djurskydd i Sverige. Många i debatten pekade på att man måste informera om det svenska djurskyddet, den låga antibiotikaförbrukningen till svenska djur och sambandet med vår egen hälsa.