Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hållbar produktion och konsumtion av animaliska livsmedel

fredag 4 december 2015

Västra Götaland-regionen och länsstyrelsen Västra Götaland har under hösten arbetat med ett projekt kring hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Syftet var bl a att aktörer i hela livsmedelskedjan skulle mötas. Den 10 september ordnades ett rundabordssamtal med representanter för forskning, handel, Livsmedelsverket och konsument. Den 20 oktober träffades representanter för primärproduktionen, LRF, livsmedelsindustri (slakt), handel och konsument. Konsumenterna har vid båda dessa tillfällen representeras av Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter. Rapport från workshopen bifogas.

Ladda ner bifogat dokument