Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vision för en svensk livsmedelsstrategi

torsdag 26 november 2015

Arbetet med att formulera en svensk livsmedelstrategi pågår för fullt inom Näringsdepartementet. Till arbetet är kopplat en dialoggrupp med representanter för produktion, handel, industri men också konsumentorganisationer, miljö och djurskydd. Vi Konsumenter har initierat och deltar i Sveriges Konsumenters referensgrupp. På initiativ från Världsnaturfonden, WWF har Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection formulerat en gemensam vision. Tanken är att denna ska lägga ramarna för den handlingsplan som ska styra den svenska livsmedelsproduktionen och den svenska livsmedelskedjan.

En gemensam vision till livsmedelsstrategin

Vi är fem av organisationerna i den nationella dialoggruppen till Livsmedelsstrategin som valt att ta fram en gemensam vision. Tillsammans representerar vi Sveriges konsumenter, planeten, ekosystemen och djuren. Vi presenterar en gemensam vision eftersom vi anser att denna process är en av de viktigaste pågående politiska processerna och vi vill se att vision och mål blir klokt utformade när de kommer vägleda åtgärder och aktiviteter under många år framöver. Vi i Sverige har nu i livsmedelsstrategin en unik chans att leverera på flera av FN:s nya hållbarhetsmål genom maten på våra tallrikar. Vi som skriver under detta önskar att visionen inte blir en pappersprodukt, utan en ledstjärna som handlingsplan och aktiviteter inom livsmedelsstrategin regelbundet stäms av emot för att säkerställa leverans, färdriktning och takt.
Vision för den svenska livsmedelskedjan 2030
År 2030 äter det svenska folket hälsosamma, välsmakande och säkra livsmedel som producerats på ett hållbart sätt och bidrar till uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål. En hållbar livsmedelskedja bygger på:
• ekosystemens bärkraft och planetens gränser;
• att konsumenterna har förtroende för livsmedelskedjan och förmågan att göra medvetna val;
• mervärden inom miljö, djuromsorg och kvalitet som ger lönsamhet i hela sektorn;
• förebyggande djurhälsovård som ger friska djur;
• att lönsamma livsmedelsföretag och lantbruk finns i hela Sverige med en stark marknad nationellt och internationellt;
• innovation och ett väl samordnat forsknings- och utvecklingsarbete.
Livsmedelskedjan är transparent, alla aktörer från jord och vatten till bord tar ansvar och gör åtaganden för att uppnå en hållbar livsmedelskedja.
//
Konsumentföreningen Stockholm
Naturskyddsföreningen
Sveriges Konsumenter
Världsnaturfonden WWF
World Animal Protection