Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Gunnela Ståhle hedersdoktor vid SLU

fredag 2 oktober 2015

Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle har, som vi har tidigare nämnt, utnämnts till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.
Föreläsningar av årets hedersdoktorer hölls fredag den 2 oktober på SLU i Ultuna. Gunnela Ståhle talade under rubriken ”Tillsammans och med omsorg ska vi säkra svensk mat”.

Lördag den 3 oktober 2015 ägde den högtidliga doktorspromotionen rum.

Varma gratulationer, Gunnela – vi är så stolta!