Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hur kan vi bidra till hållbar livsmedelskonsumtion?

måndag 14 september 2015

Västra Götaland och länsstyrelsen bjöd in till Runda bordssamtal i Göteborg den 10 september kring hur konsumenter och producenter kan mötas. Syftet var att diskutera hur vi tillsammans kan bidra till hållbar konsumtion och utveckla livsmedelssektorn i regionen (se bilaga). Deltog gjorde tre forskare från Göteborgs universitet, Livsmedelsverket , VISITA, en ICA-handlare, COOP Väst och tjänstemän från regionen och  länsstyrelsen. Vi Konsumenter representerades av Gunnela Ståhle. Julia Jansson, projektledare redogjorde för det trendbrott, som man sett 2014 med ökad uppmärksamhet kring svenska mervärden, minskad köttimport, ökad efterfrågan på svenskt kött, eko- boom och den vegetariska trenden. Krisen finns i dag i mjölkbranschen. Gunnela berättade om hur VK arbetat med minskad köttkonsumtion, Köttguiden, frågan kring antibiotikaresistens, seminariet i Almedalen och den svenska livsmedelsstrategin. ICA och COOP hävdade att priset fortfarande har stor betydelse för konsumenternas val. Den 20 oktober genomförs en workshop med representanter för bönder och industri.

Ladda ner bifogat dokument