Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Styrelsen sätter fart inför hösten!

tisdag 11 augusti 2015

Vi Konsumenters styrelse har haft en planeringsdag på Ingarö och är fulla av energi inför höstens aktiviteter.

Här kommer ett axplock av det vi kommer att sysselsätta oss med:

VK har initierat en referensgrupp för livsmedelsstrategin inom Sveriges Konsumenter, som ska träffas 31 augusti.

Antibiotikaresistens är en av VK högprioriterad fråga. VK ordnar ett seminarium den 12 september i Växjö MAT2015 med tema: Antibiotika och mat. Föreläsare är förutom Gunnela Ståhle, VK, också veterinär Jenny Lundström.

Telefonförsäljning är en viktig konsumentfråga som VK vill driva tillsammans med Sveriges Konsumenter.

Naturvårdsverket har bjudit in till seminarium kring konsumtionens växthusgasutsläpp den 30 september och VK är inbjudna som del av Klimatmålsinitiativet. VK har också blivit inbjuden till att delta i workshops av Västra Götaland i dialog mellan aktörer i hela livsmedelskedjan.

I oktober finns också ett datum som bör nämnas. Som vi meddelat tidigare, har Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle har utnämnts till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Doktorspromotion vid SLU lördagen den 3 oktober 2015. Vi är så stolta!

På bilden från planeringsdagen ses en nästan fulltalig styrelse, tyvärr saknades dock Linda Cederlund.