Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Välbesökt seminarium om livsmedelsstrategi i Almedalen

måndag 6 juli 2015

Vi Konsumenter arrangerade tillsammans med Djurskyddet Sverige och World Animal Protection ett välbesökt seminarium i Almedalen den 1 juli 2015. Intresset var stort och seminarielokalen var mer än full. Temat var Svensk livsmedelsstrategi med omtanke om människor, djur och natur.    

Gunnela Ståhle hälsade välkommen genom att inbjuda till dialog kring den framtida livsmedelstrategin. Djuren och miljön måste få en röst. Arrangörerna oroar sig över att, för konsumenter viktiga mervärden för svensk livsmedelsproduktion, riskerar att monteras ned för att öka konkurrenskraften i primärproduktionen. Annika Åhnberg, Näringsdepartementets processledare för livsmedelsstrategin,  inledde med en kort redogörelse över Konkurrenskraftutredningen (se VK:s yttrande).

Den första panelen med LRF (Helena Jonsson), Dagligvaruhandeln (Åsa Domeij, Axfood) och Gunnela Ståhle klargjorde att handeln och konsumenterna anser att svenskt djurskydd är ett viktigt mervärde och att konsumenterna vill att lagstiftning lägger den gemensamma ribban. Statssekreterare Elisabeth Backteman betonade att livsmedelsstrategin ska ta ett helhetsperspektiv och att det är viktig att alla parter involveras i dialogen. Departementet signalerar inte att djurskyddet ska sänkas, men det kan finnas utrymme för smärre justeringar.

Jytte Guteland (S) tyckte att svenska bönder och medborgare kunde vara tydligare med att säga ifrån och Carl Schlyter (MP) anser att  vi inte ska vara rädda för att göra svenska tolkningar av EU-lagstiftningen. Annika  Åhnberg och Gunnela Ståhle enades som slutkläm om att dialogen måste förbättras. Det är inte meningsfullt att föra debatten i media.

Vi kan därmed känna oss nöjda. Konsument-, miljö- och djurskyddsintressenterna fick tydligt framföra sin oro och handeln svarar upp med att tydliggöra att svenska mervärden är nödvändiga för att kunna marknadsföra svenska livsmedel. Behovet av bättre dialog tydliggjordes.  Titta gärna på filmen från seminariet!  

Bilderna nedan visar Annika Åhnberg, Helena Jonsson, Åsa Domeij samt Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle.

Annika-3 crop

 

HelenaJ o ÅsaD

 

Gunnela-2-crop