Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hedersdoktor vid SLU – vi gratulerar vår ordförande Gunnela Ståhle!

torsdag 2 juli 2015

Vi Konsumenters ordförande Gunnela Ståhle har utnämnts till hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Doktorspromotion vid SLU lördagen den 3 oktober 2015.

SLU motiverar Gunnelas utnämning med följande ord:

Gunnela Ståhle, agronom, samhällsdebattör och bloggare, är och har under decennier varit, en ledande, engagerade och drivande kraft för svensk livsmedelssektor. Hon har engagerat sig för de stora utmaningarna inom livsmedelsförsörjningen, nationellt så väl som globalt bland annat genom sitt arbete inom LRF och som ordförande i EU-kommissionens tidigare grupp för djurskydd. Hon utses till hedersdoktor av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap framför allt för sitt arbete och engagemang i frågor som rör sänkt antibiotikaförbrukning, livsmedelshygien, förbättrat djurskydd och god djurvälfärd hos våra livsmedelsproducerande djur.

Gunnela är tillika hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, sedan 2011.

Vi Konsumenter gratulerar vår fantastiska ordförande!