Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Debattartikel kring livsmedelstrategin i Göteborgsposten

söndag 28 juni 2015

www.gp.se/nyheter/debatt/

Värna det svenska djurskyddet

Livsmedelsstrategin måste prioritera omtanke om människor, djur och natur. Svenska köttkonsumenter har visat sig villiga att betala mer för bättre djuromsorg, skriver bland andra Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter.

Konkurrenskraftutredningen (SOU 2015:15) ligger som bas för regeringens livsmedelstrategi, som ska finnas på plats våren 2016. Den 21 juni var sista dagen för att lämna synpunkter. Vi som undertecknare är överens om att det finns en mängd bra förslag i utredningen kring forskning, företagsutveckling och rådgivning för att öka konkurrenskraften inom svenskt lantbruk, liksom att verka för att höja djurskyddet i EU. Men det finns förslag som inger stor oro. Utredaren föreslår att svenskt regelverk inom djurskydd och miljö ska utgå från EU:s regelverk.

Det innebär en kraftig sänkning av svenskt djurskydd – svenska kor skulle inte få lagstadgad rätt att komma ut på bete och kycklingar och grisar skulle få mindre utrymme. Det skulle bli tillåtet att låsa in digivande suggor i burar och att bränna eller skära av näbben på höns och kycklingar. Vi är många som tror att en sådan utveckling, förutom att innebära en stor försämring för de svenska djuren, även skulle stjälpa snarare än hjälpa svenska producenter. Vi är oroliga för djurens välfärd, som vi tillsammans beslutat om i den svenska djurskyddslagstiftningen. Ett sänkt djurskydd kan innebära sjukare djur, ökat behov av antibiotika och risk för ökad antibiotikaresistens.

Dessutom skulle man förlora de mervärden, som svenska konsumenter värdesätter och som vi som konsumenter i allt större utsträckning betalar för. Konsumenterna behöver rätt verktyg för att kunna välja, och därför behövs utökad ursprungsmärkning. Men frågan är varför vi ska välja svenskt om detta inte längre innebär mervärden i form av matsäkerhet, djur- och miljöskydd? Mervärdesprodukter är den marknad som växer och där det finns lönsamhet att hämta för svenska lantbrukare.

Landsbygdsministern vill utforma en livsmedelsstrategi med brett stöd från olika delar av livsmedelskedjan. Det känns viktigt att vi får ge djuren och miljön en röst i ett samtal med livsmedelskedjans aktörer och politiker. Vi vill se till att dialogen ger utrymme för alla de konsumenter som vill värna svenska bönder och de värderingar, som vi gemensamt beslutat om i vår svenska lagstiftning. Vi anser att även om många kor fått det bättre i lösdrift, så har korna rätt till att få komma ut på bete och utöva sitt naturliga beteende. Vi som konsumenter har också visat att vi värdesätter omsorgen om svenska grisar genom att köpa mer svenskt griskött och betala mer för det.

Vi vill värna de bönder som fortfarande vill ha sina kor på bete och suggor som grisar fritt och har gott om plats. Är det något som upprört konsumenter är det att suggorna ska spärras in. Omtanken om djuren har EU formulerat i Lissabon-fördragets artikel 13. Djur är kännande varelser och djurskyddet ska beaktas i politiska beslut och i lagstiftningen – djurskyddsförordningar och direktiv. I Sverige har vi gått flera steg längre än EU. Och så har vi också EU:s friskaste djur och lägsta antibiotikaförbrukning. Livsmedelsstrategin måste ta oss framåt och inte bakåt i tiden!

Gunnela Ståhle

Vi Konsumenter

Örjan Brinkman

Sveriges Konsumenter

Johanna Sandahl

Naturskyddsföreningen

Elisabeth Tjärnström

World Animal Protection

Linda Maria Vonstad

Djurskyddet Sverige

Lillemor Wodmar

Svenska Djurskyddsföreningen

Johan Beck-Friis

Sveriges Veterinärförbund

Bo Algers

professor emeritus