Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Klimatmålsinitiativet

måndag 1 juni 2015

Det är nu dags att den ökande medvetenheten om hela vår klimatpåverkan översätts i konkreta mål och åtgärder.

Idag lanseras Klimatmålsinitiativet, en uppmaning från Vi Konsumenter  och 20 andra organisationer till riksdagens partier och ledamöter att ta fram och anta ett etappmål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen! Läs pressmeddelandet i Dagens Nyheter här.  (Det handlar om att lägga till ett nytt mål, inte om att byta mål som ingressen i tryckta versionen av DN felaktigt anger.)

Idag finns det inget uttalat mål om att minska de utsläpp som vår importerade konsumtion orsakar utanför Sverige, trots att dessa utsläpp är större än det vi släpper ut inom landet. Vi tycker det är dags att ta hänsyn till dessa utsläpp och föra in dem i miljömålssystemet.  För att förändra detta har Vi Konsumenter undertecknat följande ställningstagande: ”Vi vill att Sverige ska ta hänsyn till landets hela klimatpåverkan och lägga till ett nytt etappmål om att minska de svenska konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. Det nya etappmålet ska formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt till ett lika stort utsläppsutrymme och att tvågradersmålet ska kunna nås. Vi vill också att tillräckliga resurser avsätts för att de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen ska kunna mätas och följas upp på ett regelbundet och meningsfullt sätt.”

Det handlar alltså inte om att byta mål eller mätmetod utan om att lägga till ett nytt etappmål bland de svenska miljömålen. Läs mer om Klimatmålsinitiativet på www.klimatmal.se.