Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Inbjudan till årsmöte tisdag den 21 april 2015

tisdag 31 mars 2015

Välkommen till årsmöte!
Tid: Tisdagen den 21 april kl 17.00 – 20.00
Plats: Kungliga Skogs – och Lantbruksakademin,
Drottninggatan 95 B, Stockholm

Vi börjar med att lyssna på Anna Richert, WWF/Världsnaturfonden, som arbetar med WWF:s livsmedelsfrågor. Hon kommer att tala kring  ”Hållbar mat för alla – hur kan vi få till en hållbar konsumtion av kött?”

Årsmötesförhandlingarna startar kl 18.00. Handlingar till årsmötet hittar du här nedan. Styrelsen har sett över Vi Konsumenters stadgar för att uppdatera dessa till dagens situation och beslut om detta tas på årsmötet.

Efter årsmötet bjuder Vi Konsumenter på små läckerheter med vin resp alkoholfritt alternativ. Anmäl er gärna till inger.helgesson@vikonsumenter.org, det hjälper oss att beräkna mängden mat och dryck.

Hjälp oss fortsätta arbeta med viktiga konsumentfrågor
Vi ber dig som ännu inte betalt din medlemsavgift att göra detta, så vi kan fortsätta stödja en hållbar utveckling och främja konsumenternas intressen. Medlemsavgiften för 2015 är 200 kr att betalas på plusgiro 41 80 03-0.


Mycket välkomna!

Gunnela Ståhle
Gunilla Blixt
Christina Möller
Inger Helgesson
Eila Ljungström