Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Svensk livsmedelsstrategi och konkurrenskraftutredningen

söndag 8 mars 2015

Den 5 mars gick startskottet för  arbetet med en svensk livsmedelsstrategi på Nalen i Stockholm. Närmare 300 person var där och representerade stora delar av livsmedelskedjan.

Landsbygdsminister  Sven-Erik Bucht inledde med en kraftfull markering av Sveriges högkvalitativa livsmedel – miljö, EU:s bästa djurskydd och lägsta antibiotikaförbrukning.  Han hänvisar till regeringsförklaringen som talar om ökad svensk och ekologisk livsmedelsproduktion och konsumtion. Han anser att vi måste vara mycket bättre på att lyfta svenska mervärden och vara rädda om förtroendet. Konsumenter och bönder måste kroka arm. Han pekar på att konsumentministern också måste vara en viktig person i sammanhanget.

Statssekreterare Elisabeth Bachteman talar också om att involvera i alla fall konsumentorganisationer i det fortsatta arbetet. Frågan är om man kommer rätta till sina misstag och också skapa delaktighet hos miljöorganisationer och djurskydd. Tidsplanen är att en plan ska finnas framme till våren 2016.

Rolf Annerbergs presenterade Konkurrenskraftutredningen slutsatser och rekommendationer. Utfallet känns motsägelsefull med tanke på vad Bucht inleder med. Politiken och näringen har delat ansvar. Villkor och regler ska vara i paritet med konkurrentländer. EU-nivån ska vara grunden för regelverken. Flexibilitet och målstyrning ska vara vägledande något man känner igen från LRF:s ambitioner i anslutning till djurskyddsutredningen 2011. Hur går det då med tydliga svenska mervärden?  Annerberg förslår en översyn av svensk djurskyddslagstiftning med konkurrensaspekter som vägledande. Förprövningen av djurstallar bör avskaffas! Handläggningen av kemiska bekämpningsmedel ska förenklas och det bör satsas på svensk växtförädling.

Det är anmärkningsvärt att i expertgruppen har varken ingått miljöorganisationer, djurskydd eller konsumentrepresentation. Med tanke på debatten kring djurskyddsfrågorna är detta speciellt förvånansvärt. VK har ju gjort debattinlägg med budskapet att man inte bör försämra djurskyddet med hänvisning till sambandet mellan djurskydd, djurhälsa och folkhälsa. Sjuka djur ökar antibiotikaförbrukningen och ökar risken för resistenta bakterier.

Dagen avslutades med en paneldebatt. Den enda ideella organisationen i panelen var Världsnaturfonden, WWF, som  ägnar sig åt hållbar mat för alla. SLU fick inte representera forskningen utan det gjordes av f d SIK. Politikerna representerades av Ulf Berg (M).

Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm bedyrade att svenska konsumenter värnar svenskt lantbruk, men jag hade önskat lite mer tydlighet. Vi vet att djurskydd står högt i kurs hos svenska konsumenter. Konsument- och djurskyddsorganisationer och handel har tidigare varit tydliga med att man vill bevara svenskt djurskydd.

Deltagarlistan omfattade nästan 300 deltagare och visade en imponerande bredd. Men vad dessa tycker fick vi inte veta, eftersom auditoriet aldrig släpptes in. Näringsdepartementet bjöd dock in till att skicka in synpunkter i processen kring den svenska livsmedelstrategin. Detta kommer självfallet VK att utnyttja – ensamma eller tillsammans med sina samarbetspartner.