Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Minskad köttkonsumtion och mer svenskt kött

söndag 1 mars 2015

Vi Konsumenter har haft minskad köttkonsumtion som fokusområde i flera år. ”Mindre men bättre kött” är budskapet som vi skickat tillsammans med samarbetspartner. Starten var en workshop redan i november 2011.

Debatten kring grisars välfärd och den låga förbrukningen av antibiotika till svenska djur har sannolikt bidragit till en konsumtionsförändring. VK hade 2014 ett seminarium i Almedalen kring detta. Vi åt lite mindre kött förra året och vi valde oftare svenskt. Importen av nöt- och griskött minskade, visar siffror från ­Jordbruksverket. Mest ökade det svenska bland nöt, gris och fågel, medan det minskade bland lammkött.

Förbrukningen av kött gick ner något, från 87,7 kilo per person och år 2013 till 87,1 kilo. För tjugo år sedan låg förbrukningen på 68,1 kilo, sedan dess har den ökat stadigt med några få undantag. Griskött minskade mest förra året, minus 1,6 kilo, medan nötkött låg på 25,8 kilo båda åren. Fågelkött ökade från 20,3 till 21,2 kilo per person mellan 2013 och 2014.

Nu visar Jordbruksverket statistik att vi både har minskat vår köttkonsumtion och ökat konsumtionen av svenskt kött. Därmed minskar importen av kött till Sverige. Importen av griskött minskade med cirka 6 procent förra året. Mest minskade importen från Danmark, minus 13 procent, och Tyskland, minus 6 procent. Däremot ökade importen från Polen med 12 procent.

En förklaring till minskningen från de andra länderna kan, enligt Jordbruksverket, vara uppmärksamheten kring grisar under 2014. Bland annat skrev DN att fyra danskar dött av den MRSA-bakterie som många danska grisar bär på. I höstas hittade DN bakterien i danska och tyska fläskförpackningar i svenska affärer. Många affärskedjor har börjat lyfta fram svenskt kött. Enligt DN gick Icas försäljning av svenskt griskött och nötkött upp med 20 respektive 12 procent förra året.

En grön trend när det gäller mat växer sig starkare. Förra året presenterade Livsmedelsverket en tallriksmodell för vegetarianer och Vår kokbok kom ut i en vegetarisk upplaga. I vår kommer kokboken ut i vegansk upplaga.