Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi önskar alla ett gott nytt år och inbjuder till årsmöte den 21 april

måndag 22 december 2014

Vilket jubileumsår!

Hjälp oss fortsätta arbeta med viktiga konsumentfrågor

Föreningen Vi Konsumenter (VK) kan se tillbaka på sista halvåret 2014 med tillfredsställelse. Vi har bidragit till att våra högprioriterade frågor minskad köttkonsumtion och åtgärder som minskar risken för ökad antibiotikaresistens har förekommit i den politiska debatten och i media. Vi behöver även i fortsättningen medlemmarnas stöd i detta arbete! Medlemsavgiften för 2015 är 200 kr, att betalas på plusgiro 41 80 03-0. Läs mer

Almedalen 2 juli 2014

Tillsammans med Svenska Djurhälsovården anordnade VK ett seminarium kring hur våra val av livsmedel påverkar förbrukningen av antibiotika till djur. Här har Sverige den lägsta förbrukningen per kg djur i EU. Seminariet var mycket välbesökt och såväl politiker som representanter för livsmedelskedjan ställdes mot väggen.

Jubileumseminarium den 12 november

Temat var ”Hållbar Konsumtion – hur når vi dit? Drygt 50 personer med en bred representation avlyssnade klokskap från Mårten Carlsson, f d rektor vid SLU,  Marianne Nilsson, ekonomie docent, Christina Greko, antibiotikaexpert från Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Louise Valentin, ung agronom från KSLA:s framtidsprojekt.

Debatten ledd av Jenny Lundström, Svenska Djurhälsovården, inleddes av Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Anna Richert, Världsnaturfonden WWF och Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm.

Diplom delades ut till VK:s hållbarhetskock Johan Gottberg, restaurang K-märkt, Stockholm.  Varma gratulationer fick vi av Örjan Brinkman, ordförande i Sveriges Konsumenter.

Andra aktiviteter

I februari 2014 tog vi på SvD:s Brännpunkt upp frågan om hur vi kan minska köttkonsumtionen på rätt sätt. Detta tillsammans med Sveriges Konsumenter, Medveten Konsumtion, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Djurskyddet Sverige. Bakom låg ett öppet brev till livsmedelskedjans aktörer.

I slutet av augusti träffade vi Svensk Dagligvaruhandel. Detaljhandeln var väl representerad och redogjorde för hur man arbetar med ökat utbud av grönsaker och vegetariska rätter och fokus på svenskt och ekologiskt kött. Man bestämde sig för en uppföljning under 2015.

VK har kontaktat besöksnäringen VISITA för att fortsätta dialogen kring minskad köttkonsumtion.

Vi konsumenter har under hösten deltagit i och initierat fyra debattartiklar – på SVT Opinion kring livsmedelsäkerhet och djurskydd i handelsavtalet EU – USA (TTIP) och en replik i DN Debatt, kring vilket djurskydd vi ska ha i Sverige och kopplingen till användningen av antibiotika till djur. Tillsammans med World Animal Protection med flera lyftes frågan på SVT Opinion kring att ställa djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen. World Animal Protections enkät till kommunerna låg till grund för att det behövdes tydligare politisk ledning på kommunal nivå. Med anledning av debatten kring att sänka svenska djurskyddsregler fick VK tillsammans med sina samarbetspartner in ett debattinlägg i Göteborgsposten, GP, som satte rubriken: ”Bevara det svenska djurskyddet”. Ett av huvudskälen är sambandet mellan djurskydd, friska djur, minskat behov av antibiotika och därmed minskad risk för antibiotikaresistens.

Årsmöte

Årsmötet äger rum tisdagen 21 april 2015 kl 17 på KSLA, Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm. Vi får en spännande inledning av Anna Richert, Världsnaturfonden WWF, som berättar om WWF:s stora satsning Hållbar mat för alla. Efter årsmötet blir det mingel med gott tilltugg, vin och vatten.

Mycket välkomna!

Gunnela Ståhle, Gunilla Blixt, Christina Möller, Inger Helgesson och Eila Ljungström