Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Mindre mängd, men bättre kött

torsdag 27 november 2014

Tisdagen den 25 november riktade föreningen Vi Konsumenter ett brev till VD och marknadsansvarig för COOP, med ifrågasättande av COOP: s marknadsföring av kött. Att på stortavlor kommunicera ”Nu har vi alltid bra pris på kött” är helt mot rekommendationen att minska köttätandet för att uppnå en mer hållbar konsumtion. Inte heller framgår av COOP:s reklam vilket kött man bör välja.

I går presenterade Livsmedelsverket tydliga kostrekommendationer om mindre rött kött, maximalt bör vi äta 500 gr i veckan. Men Livsmedelsverket vågar sig inte heller på att säga vilket kött som ska ingå i de 500 grammen. Välj ekologiskt, certifierat naturbeteskött eller svenskt! Det ska vi göra för att uppfylla svenska miljökvalitetsmål och generationsmålet. Vi ska inte exportera miljöproblem, medverka till ett sämre djurskydd eller högre antibiotikaförbrukning genom import av kött. Enligt WWF ska vi inte heller ersätta kött med fisk, eftersom vi då riskerar utfiskning. Vi konsumenter har arbetat med frågan kring behovet av minskad köttkonsumtion sedan 2011, då vi ordnade en worskshop i frågan (rapport kan fås vid förfrågan från gunnela.stahle@vikonsumenter.org). I april 2012 bjöd VK  in till ett samtal med aktörer i livsmedelskedjan.

I februari i år riktades ett öppet brev till livsmedelskedjans aktörer inklusive Svensk Dagligvaruhandel kring åtgärder för att minska köttkonsumtionen (bifogas). Undertecknare var föreningen Vi Konsumenter, Sveriges Konsumenter, Medveten Konsumtion, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige. Budskapet var att förutom att köttkonsumtionen bidrar till negativ klimatpåverkan finns hälsoskäl att minska konsumtionen av kött och köttprodukter. Den stora andelen importerat kött bidrar till att klimat – och miljöpåverkan flyttas utanför landets gränser liksom djurskyddsproblem.Den 12 februari i år publicerades en debattartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt med samma budskap. Vi Konsumenter har också i augusti haft ett möte med dagligvaruhandeln där det finns en enighet om handelns viktiga roll att påverka konsumenternas beteende.

Ladda ner bifogat dokument