Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Att motverka utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier

onsdag 26 november 2014

Den 18 november var det den internationella antibiotikadagen. För tredje året i rad hölls ett Antibiotikaforum anordnat av Socialstyrelsen och Jordbruksverket med ett stort antal deltagare. VK:s presenterade aktiviteter bl a våra två seminarier i Almedalen och hur vi drivit på för att plantera frågan hos Sveriges Konsumenter och den europeiska konsumentorganisationen BEUC. Enligt VK:s uppfattning har politiker och myndigheter ett ansvar för att införa regelverk som motverkar överanvändning av antibiotika till människor och djur. Men myndigheterna har också ett ansvar för att föra ut informationen om riskerna för ökad antibiotikaresistens. Vi, som konsumenter av sjukvård, tandläkarvård och vård av våra djur har också ett ansvar. Vi måste acceptera när läkare, tandläkare och veterinär vägrar skriva ut antibiotika. Men vilka livsmedel vi köper har också betydelse. Viss djurhållning använder mycket antibiotika och genom att avstå från sådana livsmedel minskar vi antibiotikaavtrycket. I Sverige används lägst mängd antibiotika till djur i EU. I Danmark används tre gånger så mycket räknat per kg djur och Tyskland femton gånger mer än i Sverige. Vissa produktionsformer, som intensiv kalvuppfödning, klarar sig inte utan höga kontinuerliga antibiotikadoser. Tänk på det när du köper kalvkött från andra länder.

BEUC har startat en kampanj för att minska antibiotika till djur. Budskapet är att förbjuda antibiotika till djur i syfte att generellt förebygga sjukdom. Antibiotika får bara användas till sjuka djur. Se till att viktiga antibiotika reserveras för människor som cefalosporiner och kinoloner. Minska behovet av antibiotika till djur genom att förbättra hygien och djuromsorg. Budskapet riktar sig till EU-kommissionen när frågorna ska diskuteras i ministerrådet och EU-parlamentet.