Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Jubileumsseminarium – Allvar och fest

lördag 15 november 2014

Vi Konsumenter kunde glädja sig åt stort och engagerat deltagande vid sitt jubileumsseminarium 12 november på KSLA. Att göra saker tillsammans leder ofta till resultat kan vara en sammanfattning av seminariet.

Efter en kort introduktion av föreningen från ordförande Gunnela Ståhle, inledde Mårten Carlsson, f d rektor vid SLU, med en exposé från 40-talet fram till nutid när det gäller synsättet på lantbruket. Vad kan vi lära av historien och vad tycker dagens studenter, som kanske är friare att se framtidstrender.

Marianne Nilson, docent i företagsekonomi, skickade med en intressant tanke om att man snarare bör fokusera insatserna på att påverka faktorer som är återhållande för en mer hållbar konsumtion än arbeta med positiva argument kring hållbart producerade livsmedel.

Christina Greko, SVA, betonade att man måste fokusera på friska djur om vi ska minska användningen av antibiotika till djur. Vi måste sluta att skylla på varandra. Det behövs ny kunskap och forskning, men i slutändan måste vi fundera på vad priset på kotletten har för effekt på antibiotikaanvändningen till grisarna. Vi är alla en del av problematiken och vi har en skyldighet att åtminstone lära oss mer för att kunna göra medvetna val.

Louise Valentin som ung agronom pekade på insekter som potentiellt livsmedel. Kunde vi en gång i tiden vänja oss vid att äta svamp kan vi säkert vänja oss vi att äta insekter.

Efter högtidig utdelning av diplomet till hållbarhetskocken Johan Gottberg diskuterades vägen framåt med Jenny Lundström, Svenska Djurhälsovården, som moderator.

Anna Richert, WWF, betonade att hållbar konsumtion måste vila på hållbar produktion. Vår svenska konsumtion är långt ifrån hållbar. Vi måste leva enklare och smartare. Det saknas en politisk vision.

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, lyfte vår gemensamma satsning på minskad köttkonsumtion och kampanjen för ekologiskt. Den bristande köpkraften är ett problem. Men vi ska inte alltid behöva välja. Vilka förbud måste vi ta?

Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm, pekade på Oxfams cirkel, som visar på en mängd kriterier som krävs för att produktionen ska vara hållbar. Bonden måste ges möjlighet att överleva. Men stora aktörer som Wal-mart agerar för ökad hållbarhet. Flera debattörer pekade på värdet av samverkan mellan aktörer enligt svensk modell. Vi återkommer med en rapport senare kring diskussionen.