Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Föreningen Vi Konsumenter fyller 10 år

söndag 9 november 2014

Onsdagen 12 november har föreningen sitt jubileumsseminarium med temat Hållbar konsumtion – hur når vi dit?

De senaste åren har vi på medlemmarnas uppdrag fokuserat på hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi har koncentrerat oss på två områden – minskad köttkonsumtion och åtgärder som minskar risken för ökad antibiotikaresistens. Och vi har deltagit i debatten!

I februari i år tog vi på SvD:s Brännpunkt upp frågan om hur vi kan minska köttkonsumtionen på rätt sätt, tillsammans med Sveriges Konsumenter, Medveten Konsumtion, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Djurskyddet Sverige. Bakom låg ett öppet brev till livsmedelskedjans aktörer.

Och det räcker inte med det. Vi konsumenter har inom ramen för några veckor deltagit i och initierat fyra debattartiklar. På SVT Opinion kring livsmedelsäkerhet och djurskydd i handelsavtalet EU – USA (TTIP) och en replik i DN Debatt kring vilket djurskydd vi ska ha i Sverige och kopplingen till användningen av antibiotika till djur.

Tillsammans med World Animal Protection med flera lyftes frågan kring att ställa djurskyddskrav i den offentliga upphandlingen. World Animal Protections enkät till kommunerna låg till grund för att det behövdes tydligare politisk ledning på kommunal nivå. Med anledning av debatten kring att sänka svenska djurskyddsregler fick VK tillsammans med sina samarbetspartner in en debattartikel i fredags i GP. GP satte rubriken: ”Bevara det svenska djurskyddet”. Ett av huvudskälen är sambandet mellan djurskydd, friska djur, minskat behov av antibiotika och därmed minskad risk för utveckling av antibiotikaresistens.

På seminariet överlämnar vi till inledarna att ha sin personliga ideér kring hur vi kan nå en hållbar konsumtion. Diskussionen ledd av Jenny Lundström ska bli jättespännande. Intresset för seminariet är stort, vi har över 50 anmälningar med bred representation och kompetens.