Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Bevara det svenska djurskyddet!

fredag 7 november 2014

Det finns ett viktigt samband mellan svenskt djurskydd, friska djur och antibiotikaanvändning. Sverige har EU:s lägsta antibiotikaförbrukning per kilo kött.

När den nya landsbygdsministern Sven-Erik Bucht (S) ska forma en svensk livsmedelsstrategi är det oerhört viktigt att det inte leder till en nedmontering av det svenska djurskyddet och en anpassning till situationen i många EU-länder, skriver bland andra Vi Konsumenters Gunnela Ståhle.

Läs mer