Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Sverige måste fortsätta stå upp för bättre djurskydd

torsdag 6 november 2014

”Vi kan höja standarden för djurvälfärd och prioritera en än större andel ekologiska livsmedel. Politiker på alla nivåer måste dock tydligt signalera att det är denna riktning vi vill se”, skriver World Animal Protection Sverige, Naturskyddsföreningen, Vi kunsumenter m fl.

Läs debattartikeln på SVT Opinion nedan.

Inlägg