Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Konsumentskydd i handelsavtalet EU – USA (TTIP)

måndag 3 november 2014

För närvarande pågår förhandlingar mellan EU och USA om ett frihandels – och investeringsavtal (TTIP). Ett motsvarande har förhandlats mellan EU och Kanada. Den 17 oktober ordnade Europa-parlamentet ett seminarium kring TTIP i Europahuset i Stockholm. Helena Jonsson, LRF och Örjan Brinkman, Sveriges Konsumenter och BEUC (den europeiska konsumentorganisationen) var överens om att frihandel inte är ett mål i sig utan måste vara ett redskap för att uppnå något. Det är stora skillnader mellan hur livsmedel produceras i EU och USA, hur man ser på försiktighetsprincipen och hur man skyddar konsumenterna mot farliga kemikalier. I den amerikanska köttproduktionen används hormoner, betagonister och rutinmässigt antibiotika. Helena talar helst om rättvis handel d v s frihandeln får inte innebära att man slår ut en livsmedelsproduktion som svarat upp mot konsumenterna krav i EU. Örjan anser inte att vi kan tala om handelshinder när vi inom EU har skapat regelverk kring salmonella, kemikalielagstiftning och antibiotika till djur för att skydda konsumenterna och miljön. I utfrågningen av svenska EU-parlamentarier visar sig tydliga skillnader där V och MP pekar på riskerna med ett frihandelsavtal och anser att man inte ska inkludera ett skiljedomsförfarande som innebär att företag kan stämma stater för att deras investeringar drabbas av nationell lagstiftning. M anser att man inte kan kritisera ett avtal, som inte finns. EU har redan ett stort antal bilaterala överenskommelser med andra länder. KD anser att frihandel har så uppenbara fördelar att man inte bör ifrågasätta detta, med tydlig udd mot V och MP. I SVT:s agenda den 2 november lyftes speciellt frågan kring antibiotika till djur som en viktig hälso – och hållbarhetsfråga. Handelskommissionär Cecilia Malmström intervjuades och intygade att EU inte skulle komma acceptera livsmedel till EU, som är förbjudna i EU.