Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Replik på inlägg, DN debatt

måndag 13 oktober 2014

Åke Rutegård och Martin Wierup påstår i ett inlägg på DN Debatt den 12 oktober 2014 att de svenska reglerna för djurvälfärd inte baseras på fakta och riskvärdering.

Men de har fel i sak, replikerar 17 djurskyddsintressenter, däribland Vi Konsumenter. Dessutom nämner inte Åke Rutegård och Martin Wierup att djurhållningen i Danmark, Tyskland och många andra länder är så undermålig att den kräver stora mängder antibiotika för att hålla djuren någorlunda krya.

Bristande lönsamhet i Sverige beror på snedvriden konkurrens, där de grisuppfödare som svenska grisbönder konkurrerar med systematiskt bryter mot gällande EU-bestämmelser, skriver de 17 intressenterna.

Läs Åke Rutegård och Martin Wierups inlägg nedan.

»Inlägg

Läs repliken från 17 djurskyddsintressenter, bl a Vi Konsumenter nedan.

»Replik