Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande om beteskrav

tisdag 2 september 2014

 

Föreningen Vi Konsumenter har beretts möjlighet att avge synpunkter på Jordbruksverkets rapport: Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen 2014:16. Med hänvisning till det unika svenska beteskravet blir ursprungsmärkning av mjölkprodukter från konsumentsynpunkt därmed en avgörande fråga för att kunna göra informerade val.

 

Eftersom många läsare begränsar sig till att läsa sammanfattningen, är det viktig att denna täcker in viktiga synpunkter, men också pekar på svagheter i faktaunderlaget och begränsningar. VK anser ändå att det i sammanfattningen bör framgå att bättre djurhälsa är viktigt från folkhälsosynpunkt.

Läs mer!

» Vi Konsumenters synpunkter på Jordbruksverkets rapport

 

 

Fler Nyheter

onsdag 16 november 2022
Nyhetsbrev november 2022
torsdag 10 november 2022
Vilken hälsosam och rolig kväll!
onsdag 31 augusti 2022
Nyhetsbrev augusti 2022