Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Remissyttrande om beteskrav

tisdag 2 september 2014

 

Föreningen Vi Konsumenter har beretts möjlighet att avge synpunkter på Jordbruksverkets rapport: Beteskravets effekter på lönsamheten i mjölkföretagen 2014:16. Med hänvisning till det unika svenska beteskravet blir ursprungsmärkning av mjölkprodukter från konsumentsynpunkt därmed en avgörande fråga för att kunna göra informerade val.

 

Eftersom många läsare begränsar sig till att läsa sammanfattningen, är det viktig att denna täcker in viktiga synpunkter, men också pekar på svagheter i faktaunderlaget och begränsningar. VK anser ändå att det i sammanfattningen bör framgå att bättre djurhälsa är viktigt från folkhälsosynpunkt.

Läs mer!

» Vi Konsumenters synpunkter på Jordbruksverkets rapport