Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Seminariet i Almedalen – en framgång

torsdag 10 juli 2014

På onsdagen den 2 juli anordnade Vi Konsumenter och Svenska Djurhälsovården ett välbesökt seminarium kring hur vi kan påverka förbrukningen av antibiotika till djur genom våra val av livsmedel. Frågorna kring antibiotikaresistens har fått stor uppmärksamhet och vårt seminarium var fyllt till bristningsgränsen. Förra året var ämnet lika angeläget men inte alls så uppmärksammat. Slutsatsen är att vi prioriterat rätt som lyfter frågan i många sammanhang. Det finns en enighet om att marknaden och politiken måste enas om vägvalen.  Politikerna måste sätta ökat tryck inom EU för att få bort olaglig användning av antibiotika till kyckling och gris. I Sverige konsumeras minst antibiotika per kg kött i hela EU. Ursprungsmärkning är därför en nyckelfråga för att vi ska kunna göra medvetna val av kött och chark. Det är kring charken som slaget kommer stå eftersom exempelvis 70 % av grisen blir charkråvara och stor del av denna är importerad. Åsa Domeij Axfood berättade att man har startat upp ett arbete med att ställa krav på sina leverantörer när det gäller antibiotika till djur men också djurskyddskrav eftersom dessa är kopplade till behovet av antibiotika. Här uppstår ett behov av certifieringar.  Åsa Domeij ifrågasätter kyckling från Brasilien och importerad gödkalv. VISITA, besöksnäringen har på gång ett hållbarhetsdokument som ska inkludera antibiotikaanvändningen i produktionen. HKScan ställer krav på sina utländska importörer och gör egna kontroller. Politikerna Åsa Coenraads (M) och Pyri Niemi (S) är eniga om att frågan är viktig och måste drivas på EU-nivå. Nu tycker även alliansen att ursprungsmärkning är viktig. Men i bakgrunden hotar alltid frågan om handelshinder. Vårt seminarium fick en bra uppmärksamhet även i det påföljande antibiotikaseminariet ordnat av Jordbruksverket med fem generaldirektörer från ansvariga myndigheter.

DSC_0236 DSC_0232 DSC_0304 DSC_0302