Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Kostnadsfritt material för undervisning

måndag 2 juni 2014

Nu finns en ny webbplats, där lärare kostnadsfritt kan hämta material till undervisningen. Sidan heter Consumer Classroom, men texten är på svenska. Materialet är främst tänkt för undervisning i hem- och konsumentkunskap, men passar även i andra ämnen.

Consumer Classroom är en ny webbplats för samarbete mellan lärare om konsumentutbildning. Allt material på sidan är utan kostnad för skolan, eftersom den fianansieras via ett EU-projekt.

Sidan tillhandahåller läromedel av hög kvalitet samt interaktiva verktyg. Det finns också möjlighet för lärare att kunna dela lektionsplaneringar med elever och andra lärare från hela EU-området.

Skapa ett konto på Consumer Classroom
Det är enkelt att använda Consumer Classroom. Läraren skapar ett konto och surfar sedan runt på sidan för att hitta det som kan intressera just den lärarens elever.

Materialet är skapat för två åldergrupper, 12-14 år och 15-18 år.

»Skapa ett konto på Consumer Classroom

Vad kan man göra på Consumer Classoom?

  • Använda de interaktiva lektionsverktygen för lektionsplanering
  • Använda sidan ‘Min klass’ för att dela lektioner med dina elever
  • Utöka dina kunskaper i konsumentutbildning, hållbar konsumtion och hållbar utveckling
  • Diskutera i EU-forumet och dela erfarenheter
  • Anordna gemensamma skolprojekt med andra gymnasie- och högstadieskolor i EU-området

Mer information om Consumer Classroom

»Läromedel för lärare

»Lektionsplanering för lärare

»Undervisning om hållbar konsumtion

»Undervining om internetsäkerhet