Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Hållbar konsumtion-möte 20 maj

onsdag 21 maj 2014

Den 20 maj 2014 samlade Vi Konsumenter undertecknarna till debattartikeln Minskad köttkonsumtion – allas ansvar (SvD s Brännpunkt 11 februari) till ett samtal kring hur vi tillsammans gå vidare med hållbar livsmedelskonsumtion.

»Minskad köttkonsumtion allas ansvar

Medverkande var

  • Naturskyddsföreningen
  • WWF
  • Naturliga steget
  • Sveriges Konsumenter
  • Konsumentföreningen Stockholm
  • Djurskyddet Sverige
  • Svenska Djurhälsovården.

Vi enades om följande:

  • Minskad köttkonsumtion

Vi påminner dem som inte svarat på vårt öppna brev eller debattartikeln med ett brev.

Vi har målsättningen att träffa alla aktörer, men prioriterar inledningsvis detaljhandeln. Önskvärt skulle vara att få tid hos styrelsen, eftersom den innehåller de stora aktörerna.

Ett sådant möte bör klargöra vad vi vill uppnå och vad vi förväntar oss att detaljhandeln ska genomföra.

 

  • Hållbar konsumtion

Generationsmålet måste vara vägledande. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser

Minskat svinn är fortfarande ett prioriterat område. Naturskyddsföreningen har uttalat att minskad köttkonsumtion bör ske på bekostnad av import.

Naturskyddsföreningen prioriterar livsmedelstrygghet och kommer köra ytterligare en ekokampanj, som förväntas ge tryck på konventionell produktion.

Världsnaturfonden, WWF har sitt Live Well -projekt, som verkar för hållbar mat för alla. Man stöder certifierat Naturbeteskött liksom Djurskyddet.

WWF är även delaktiga i den stora EAT-konferensen 26 – 27 maj.

Konsumentföreningen Stockholm ger rekommendationen ekologiskt alternativt svenskt kött. Vi Konsumenter har lagt Svenska Djurhälsovårdens fakta kring svenskt kött på sin hemsida, som en vägledning för konsumenterna.

Sveriges Konsumenter arbetar med sin livsmedelsstrategi. ”Det ska vara lätt att göra rätt”.

 

  • TTIP Det kommande handelsavtalet EU -USA

Här diskuterades ett eventuellt gemensamt inlägg i debatten . Detta är en oerhört viktig fråga för såväl konsument som för producent.

Om amerikanska livsmedel konkurrerar ut de livsmedel som EU:s bönder producerar finns en risk att säkra livsmedel inte kommer att finnas tillgängliga för EU:s konsumenter.

 

Läs mer!

»BEUCs policydokument om TTIP