Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter med i debatten

onsdag 7 maj 2014

 

Föreningen Vi Konsumenter är undertecknare av två aktuella debattartiklar. Världsnaturfonden WWF har sedan tre år ett projekt Live Well, som syftar till att påverka livsmedelskonsumtionen mot bättre hälsa och ökad hållbarhet. Projektet har drivits med EU-stöd i tre år, där Storbritannien, Spanien och Sverige är pilotländer.  Inför den stora globala konferensen EAT-forum 26 – 27 maj www.eatforum.org vill WWF driva svenska poltiker till att utarbeta en svensk matstrategi för hållbarhet och hälsa.

Den andra debattartikeln är initierad  av den internationella djurskyddsorganisationen WSPA.  Rubriken är ”Väljarna  kräver bättre djurskydd i Europa”. Syftet med den debattartikeln är att påverka politkerna inför EU-valet, så att man driver på för en höjning av djurskyddsnivån inom EU och att de beslutade regelverken inom djurskyddsområdet verkligen efterlevs. Speciellt vill undertecknarna att man, som i Sverige inrätter ett djurskyddsregelverk för nötkreatur, som ställer krav på att kor ska få komma ut på bete. Det är ett lagkrav i Sverige och i viss mån också i Finland.

Inom ramen för Alliansens stora projekt Matlandet, ordnas årligen en matlandskonferens. Dett år anordnas denna i Jokkmokk, som är årets mathuvudstad. Vi Konsumenter har tillfrågats om att delta i en paneldebatt och tackat Ja. Fokus i debatten ska vara konsumenternas möjlighet att göra hållbara livsmedelsval.