Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Årsmöte 8 april ”Vad får vi för pengarna när vi köper mat”

torsdag 27 februari 2014

Tisdagen den 8 april kl 17. 00 har Vi Konsumenter årsmöte på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin , Drottninggatan 95 B. Vi inleder årsmötet med ett seminarium med forskaren på Lantbruksuniversitet Ceciia Mark – Herbert.  Cecilia  ska prata om mervärden i livsmedelskedjan ”Vad får vi för pengarna när vi köper mat” eller ska vi  säga:” Vi får den mat vi betalar för”. Efter årsmötesförhandlingarna bjuder vi på  Christina Möllers husmanskosttapas i Oscars källare.

Vi vill påminna om att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet (dvs senast 11 mars). Vid årsmötet är alla närvarande medlemmar röstberättigade och har var sin röst. Årsmöteshandlingar finns tillgängliga två veckor före årsmötet på föreningens hemsida. Kopior kommer finnas på årsmötet.

Medlemsavgift
Du som ännu inte betalt medlemsavgiften  200 kr kan betala på plusgiro 41 80 03-0. Om ni betalar via internetbank skriv namn samt e-post.  I år fyller Vi Konsumenter 10 år. Det tänker vi fira med ett ordentligt jubileumsseminarium i höst kring ett angeläget  ämne. Vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss att driva konsumentfrågorna.