Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Minskad köttkonsumtion allas ansvar

tisdag 11 februari 2014

De flesta experter är eniga, en minskad köttkonsumtion skulle bidra positivt till miljö och klimat. Men det är nödvändigt att agera nu, och vi måste agera kraftfullt.

Ett antal organisationer, däribland Vi Konsumenter, har samlats i en gemensam satsning, ”Minskad köttkonsumtion – allas ansvar”. Vi Konsumenters ståndpunkt är att vi inte kan lägga allt ansvar för att minska köttkonsumtionen på den enskilda konsumenten. Alla behöver dra sitt strå till stacken.

Vi undertecknande organisationer har enats om en rad punkter, där vi tror att samtliga aktörer på livsmedelsmarknaden effektivt kan bidra.

Alla aktörer kan bidra genom att:

  • Vägleda och ge konsumenter och kunder vegetariska alternativ
  • Stötta konsumenter till ett varierat proteinintag. Ersätt inte kött med fisk eftersom det ökar risken för utfiskning
  • Stimulera ekologisk köttproduktion
  • Stimulera utvecklingen av certifierat Naturbeteskött
  • Stimulera åtgärder som minskar klimatpåverkan
  • Ursprungsmärka kött och köttprodukter med information om var djuret är fött, uppfött och slaktat
  • Stimulera och premiera en sund djurhållning för att minska antibiotikaförskrivningen

Undertecknande organisationer har skrivit ett öppet brev till företrädare för Svensk Dagligvaruhandel, Besöksnäringen, Livsmedelsföretagen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Det vi har föreslagit är ett antal konkreta uppmaningar hur man kan bidra till en mer hållbar framtid.

(Se bifogat dokument nedan)

Den 11 februari 2014 publicerar också SvD en debattartikel som vi skrivit under.
»Till Brännpunkt att äta mindre kött allas ansvar 

Nu väntar vi på en kraftig samling från samtliga aktörer på livsmedelsmarknaden i denna viktiga fråga.

Men den enskilde konsumenten kan för den skull inte luta sig tillbaka. Ett råd som som alla vanliga konsumenter kan följa är att välja kött med omsorg – mindre men bättre. Mindre mängd kött, men bättre kött för hälsa, miljö, djurskydd, klimat och hållbarhet.

Förutom Gunnela Ståhle, ordförande, Vi Konsumenter, undertecknas såväl öppet brev som debattartikel av

Sveriges Konsumenter, Örjan Brinkman, ordförande
Medveten Konsumtion, Alexander Clemenson, verksamhetsledare
Naturskyddsföreningen, Johanna Sandahl, vice ordförande
Världsnaturfonden WWF, Peter Westman, naturvårdschef
Djurskyddet Sverige, Åsa Hagelstedt, generalsekreterare

Kontaktperson: Gunnela Ståhle, Vi Konsumenter
gunnela.stahle@vikonsumenter.org 070-561 3621

 

Ladda ner bifogat dokument