Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenters kompetens efterfrågas

onsdag 11 december 2013

Vårt arbete kring hållbar livsmedelskonsumtion och produktion har skapat efterfrågan på vår medverkan i flera sammanhang. Gunnela Ståhle har pratat inför representanter för mejeriföreningarna i regi av LRF Mjölk den 3 december. Världsnaturfonden WWF har bjudit in Vi Konsumenter  (VK) att delta i deras arbete kring Live Well d v s hur ska vi äta för att må bra och minska våra ekologiska fotavtryck. EkoForum har bjudit in VK till en workshop kring ekologisk konsumtion i januari 2014.  I Almedalen i somras anordnade VK tillsammans med Svenska Djurhälsovården ett seminarium krin antibiotika och antibiotikarsesisten (se tidigare  nyhet juli 2013).  Ett motsvarande seminarium är planerat till Almedalen 2014. Svenska Djurhälsovården har till sin vårkonferens också bjudit in VK för att lägga konsumentaspekter på svensk djurhållning.