Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Antibiotikadagen – omdömesgill användning är allas ansvar

tisdag 26 november 2013

Den 18 november var det antibiotikadagen. Sedan några år tillbaka samlar de ansvariga myndigheterna i första hand Socialstyrelsen och Jordbruksverket, till en heldagskonferens kring den viktiga frågan antibiotikaresistens. Gunnela Ståhle representerade Vi Konsumenter. ”Sverige är ett föredöme när det gäller klok användning av antibiotika såväl inom humanmedicinen som till djur” sa chefen för ECDC Europeiska smittskyddsmyndigheten, Mark Springer, när han avslutningstalade.  Medan problemen ökar i övriga Europa, f f a i Sydeuropa, så har Sverige minskat sin antibiotikaförskrivning med 9 % inom vården och har den lägsta användningen av antibiotika till djur inom EU.  Det är resultatet av ett fruktbart förebyggande arbete och ett samarbete mellan olika intressenter som läkare, veterinärer och industri.  Gunnar Kahlmeter, landstinget Kronoberg, inledde drastiskt under rubriken ”En enkel väg till Eländet”. Ett exempel är den kraftiga ökningen av ESBL (resistensbärande E Coli) mellan 2002 till 2012. Han använde uttryck som ”Indien är marinerat med ciprofloxacin” apropå fynden av antibiotika i indiska floder. Och vi som reser bär inte sällan med oss resistenta bakterier till Sverige. Nya antibiotika kanske inte är önskvärt eftersom resistensen utvecklas allt snabbare, ansåg Gunnar.  Det krävs något nytt. Att ta bort ett visst antibiotika under period, medförde inte minskad resistens. För vissa bakterier är det ingen belastning att bära resistensgener.  Den här gången skulle deltagarna bidra med sin kunskap i olika viktiga frågeställningar.  Konsumenterna kan bidra till utvecklingen och har ett ansvar när det gäller val av livsmedel.  Om förbrukningen av antibiotika till djur är 15 gånger högre räknat per kg levande vikt i Tyskland än i Sverige så har det betydelse för antibiotikaavtrycket jämfört med om vi köper svenskt kött.