Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Stödfunktionen för offentlig upphandling samlas i Konkurrensverket

torsdag 19 september 2013

Stefan Attefall (KD) och Annie Lööf (C) har meddelat att stödet till den offentliga upphandlingen ska samlas i Konkurrensverket. Idag är detta uppdelat på flera organ och myndigheter. Miljöstyrningsrådet har en viktig rådgivande roll för att hjälpa offentliga upphandlare med viktiga kriterier för att främja en hållbar utveckling i bl a livsmedelsproduktionen.  Anders Wijkman, upphandlingsutredare, hade föreslagit en ny upphandlingsmyndighet, alternativt att behålla Miljöstyrningsrådet.  Vi Konsumenter har engagerat sig i den offentliga upphandlingen av livsmedel. Gunnela Ståhle har deltagit i Miljöstyrningsrådets expertgrupp sedan 2005 och utvecklat hållbarhetskriterier för upphandling av livsmedel. Genom åren har förekommit en ganska hetsig diskussion mellan Miljöstyrningsrådet och Konkurrensverket om rätten att ställa djurskyddskrav vid offentlig upphandling. Konkurrensverkets representant har deklarerat under Anders Wijkmans upphandlingsutredning, att man i princip motsätter sig principen att den offentliga upphandlingen ska främja en hållbar utveckling, vilket tydligt uttalats från riksdagen i direktivet till Upphandlingsutredeningen. Det är bättre att verka för skarpare lagstiftning kring djurskydd på EU-nivå ansåg Konkurrensverket, vilket som bekant är en lång och mycket svår process. Anders Wijkman har i sin utredning också diskuterat kring hur man uppnår ökad hållbarhet, där lagstiftning kan vara ett verksammare instrument.  Man kan därför känna oro över nedmonteringen av Miljöstyrningsrådet.