Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Konsumenterna kan minska sitt antibiotika-avtryck genom sina val av livsmedel .

lördag 6 juli 2013

”Vi borde tala om antibiotika- avtryck lika väl som vi pratar om ekologiska avtryck av vår matkonsumtion” sa Gunnela Ståhle på Vi Konsumenters och Svenska Djurhälsovården frukostseminarium i Almedalen.

Det finns stora skillnader mellan hur mycket antibiotika som används till grisar, kycklingar och kalvar m fl. djur  i olika EU-länder. Och ju mer som används ju högre andel antibiotikaresistenta bakterier.  Sverige har den lägsta förbrukningen (15 mg per kg slaktad vikt) medan Spanien toppar med närmare 250 mg. Danmark har mer än dubbel så hög förbrukning som Sverige.

Och varför ska vi bry oss om hur mycket antibiotika som används på djur. Jo, därför resistenta bakterier känner inga gränser – varken mellan arter eller landsgränser. Antibiotikaresistens kan smitta genom direktkontakt med djur, via livsmedel, genom miljön och genom sjukvården.

”Det kan inte krävas av oss som konsumenter att vi åtgärdar smittade livsmedel i köket.  Precis som när det gäller salmonella måste målet vara att förhindra uppkomsten av antibiotikaresistens. Och här krävs att alla i livsmedelskedjan tar sitt ansvar.”

Glädjande nog fanns ett stort intresse för vårt seminarium och såväl Axfood, COOP och Martin Servera fanns på plats. Det är åtgärder på gång kring hur handeln kan ta sitt ansvar. Vi bör medverka till att situationen förbättras i andra länder.  Men innan dess kan man faktiskt välja svenskt kött om man vill minska sitt antibiotikaavtryck.

Men glöm inte att det finns skillnader även i mjölkproduktionen i olika länder. Sverige har lägst andel antibiotikabehandlade kor – kanske i världen.  Ett tack till Svenska Djurhälsovården som tog initiativ till seminariet. Vi Konsumenter kommer fortsätta att sätta tryck på industri och handel i denna oerhört viktiga fråga.