Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

VK:s presentation Sveriges Konsumenters köttseminarium 18 febr 2013

måndag 10 juni 2013