Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Köttseminarium 18 feb 2013

måndag 10 juni 2013

Presentationen som hölls på köttseminariet den 18 februari 2013.

»VKpresentationSKsKöttseminarium18febr2013