Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Köttseminarium 18 feb 2013

måndag 10 juni 2013

Presentationen som hölls på köttseminariet den 18 februari 2013.

»VKpresentationSKsKöttseminarium18febr2013

Fler Presentationer