Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter i Almedalen 2013

lördag 18 maj 2013

Antibiotikaresistens är ett växande folkhälsoproblem. I många länder används mer antibiotika inom djurhållningen än i sjukvården. I Sverige är situationen tvärtom. Vilka åtgärder krävs för att omvärlden ska nå den svenska nivån?  Vilken roll spelar konsumenten för att främja en sådan utveckling?

Vi Konsumenter arrangerade tillsammans med Svenska Djurhälsovården ett frukostseminarium kring dessa viktiga frågor den 3 juli 2013 på Björkanderska magasinet, Skeppsbron, Visby under rubriken Antibiotikaresistens- En viktig hållbarhetsfråga.

Medverkade gjorde Jenny Lundström, veterinär och antibiotikaexpert Svenska Djurhälsovården, och Gunnela Ståhle, ordförande Vi Konsumenter.

Svenska Djurhälsovården är landets ledande aktör då det gäller förebyggande djurhälsovård inom gris, får och nötkreatur som hålls för köttproduktion.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Seminariet behandlade ett antal frågor som:

Hur ser antibiotikaanvändningen till livsmedelsproducerande djur ut i olika länder?

Hur vanligt är det med antibiotikaresistenta bakterier hos lantbruksdjuren?

Vilka är nyckelfaktorerna för en livsmedelsproduktion som inte är beroende av hög användning av antibiotika?

Hur kan du som konsument påverka situationen genom ditt val av kött?