Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Sveriges konsumenters livsmedelskampanj – Klartext nu!

fredag 17 maj 2013

Med anledning av senaste tidens skandaler kring livsmedel och den nya EU-förordningen kring märkning och information till konsumenterna om livsmedel, driver Sveriges Konumenter tillsammans med sina medlemsorganisationer en utåtriktad kampanj: Vad är det i maten – Klartext nu.  Gå gärna in på Sveriges Konsumenters hemsida och läs mer och ge kampanjen ditt stöd på Face book.  Ett öppet brev har riktats till Livsmedelverket underskrivet av 14 organisationer. Vid Sveriges Konsumeneters  Årsmöte den 25 april gjordes följande uttalande:

Stoppa fusket!


Uttalande från Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer vid årsmötet:

Vi i Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer är oroliga över utvecklingen när det gäller våra livsmedel.

Köttfusk och andra skandaler visar på brister och svek mot konsumenterna som är oacceptabla och som måste stoppas. Vi konsumenter måste vara säkra på att vi får vad vi betalar för. Kontrollen måste vara effektiv och inkludera fullständig spårbarhet. Kontrollen måste drivas helt utifrån konsumenternas intressen. Straffen måste stå i proportion till vinsterna med att fuska och problemen med att så få bedrägerier och andra brott riktade mot konsumenterna leder till fällande domar måste lösas genom politiska åtgärder. Det får inte vara riskfritt och billigt att lura konsumenter.

Bra mat är en rättvisefråga. De hållbara valen måste vara både enkla och också möjliga även för dem med små inkomster.

Informationen om maten förbättras så att den blir begriplig, relevant, läsbar och pålitlig. Vi måste på enkelt sätt kunna göra informerade och medvetna val utifrån innehåll, hälsa, miljö, sociala villkor och djurskydd. Detta ska gälla såväl i butik som på restaurang, liksom även den mat som serveras på offentliga institutioner. De framtida regler som nu utformas utifrån livsmedelsmärkningsförordningen måste utgå från ett strikt konsumentintresse.

Vi måste få bra mat för alla. Vi måste få veta vad som finns i maten – Klartext NU! Det måste vara lätt att välja rätt!