Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Upphandlingsutredningen: Goda Affärer i den offentliga upphandlingen

lördag 13 april 2013

I början av mars överlämnade Anders Wijkman över Upphandlingsutredningens slutbetänkande ”Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling” till upphandlingsminister Stefan Attefall. Vi Konsumenter har varit engagerad i offentlig upphandling och haft den offentliga måltiden som ett prioriterat område de två senaste åren. Gunnela Ståhle har deltagit i Miljöstyrningsrådets  (MSR) expertgrupp för att utveckla kriterier för djurskydd och miljö sedan 2005 och medverkat i MSR:s seminarier och dialog med berörda aktörer inom offentlig upphandling. VK deltog i utredningens hearing kring upphandling av livsmedel och har yttrat sig över delbetänkandet i upphandlingsutredningen.

Utredningens olika förslag syftar till att lyfta blicken mot vad som kan skapa den ”Goda affären”. Många förslag är kända sedan tidigare som exempelvis:

  • utveckla ett mer strategiskt perspektiv på den offentliga upphandlingen.
  • en höjning av direktupphandlingsgränsen till 600 000 kr.
  • upphandlingskompetensen bör stärkas genom utbildning på akademisk nivå
  • upphandlingsmålen koncentreras till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt
  • inrättande av en ny upphandlingsmyndighet

När det gäller förslaget om ny upphandlingsmyndighet och huruvida Miljöstyrningsrådet ska ingå anser utredningen i princip att MSR bör ingå förutsatt att:

Ett villkor är dock att Miljöstyrningsrådets verksamhet och de värden som byggts upp noga analyseras. Det är nämligen angeläget att den verksamhet som Miljöstyrningsrådet bedriver tillåts, med bibehållen integritet, fortsätta att utvecklas enligt de förutsättningar som gäller i dag.

Nu återstår för regeringen och riksdag att fatta beslut vilket väntas ske under våren.