Vi Konsumenter är en ung, fristående och partipolitiskt obunden organisation för alla konsumenter.

Vi Konsumenter till Jordbruksverkets konsumentråd

måndag 11 mars 2013

Föreningen Vi Konsumenter har blivit invald att delta i Jordbruksverkets samrådsorgan för konsumentfrågor. Jordbruksverket ska inte bara verka för att stärka svenskt jordbruks konkurrenskraft utan också medverka till konsumentnytta. Frågor som behandlas i rådet kan röra hållbarhetsfrågor, mat och miljö, klimatfrågor, köttkonsumtionen och landsbygdsutveckling. Alla dessa frågor har bäring på Vi Konsumenters prioriterade frågor och det ska bli intressant att få delta i diskussionen. I rådet finns också Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm, Medveten konsumtion, Naturskyddsföreningen, Miljöstyrningsrådet, Svenska kyrkan och SIOS.